Varnar för stigande livsmedelspriser

De globala priserna på vanliga livsmedelsråvaror har ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall med över 100 procent. Nu flaggar branschorganisationen Livsmedelsföretagens chefekonom Carl...

Minskning för ekojordbruket

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till...

Ilska mot höjda kontrollavgifter

Livsmedelsbranschen rasar mot ett nytt förslag som innebär en avgiftshöjning på 50-150 procent för livsmedelskontroller under de kommande tre åren. Höjningarna gäller kontroller i samband med slakt...