Bert Karlsson storsatsar på äldremat

Bert Karlssons företag Food Company ska framöver leverera kyld mat till tre kommuner i Skaraborg, men det räcker inte där för Skaraprofilen. Nu satsar Bert Karlsson...

Kioskvagn ska öka seniorers aptit

En satsning på mellanmål ska förebygga undernäring, sjukdomar och krämpor bland seniorer i Kävlinge. Därför rullar nu en kioskvagn mellan servicelägenheterna på Ligustern i Furulund,...

Ett grönt uppsving kan vänta i Värmdö

Den nya kostpolicyn, som ska gälla för Värmdö kommuns alla skolor, uppmuntrar till mindre kött, mer grönsaker och fler ekologiska råvaror, skriver Mitti. Varje vardag...

Omarbetade seniormatsråd på remiss

Livsmedelsverket har omarbetat de tidigare råden om måltider i hemtjänsten och på äldreboenden, och nu ska detta förslag ut på remiss. Den nya ambitionen är...