Magasin Måltid / Läsarundersökning

Läsarundersökning

Hjälp oss att utveckla Magasin Måltid!

Vad kan vi förändra eller förbättra i tidningen? Vad vill ni se mer eller mindre av? Vilka ämnen lockar just Dig till läsning?

Scanna QR-koden nedan eller gå in via länken här och ge oss just Dina svar – de är mycket värdefulla för oss! Frågorna tar bara 4-5 minuter att besvara och dina svar behandlas anonymt.

Uppmärksamma gärna dina kollegor på att vi gör undersökningen.  Ju fler svar desto bättre underlag för oss att jobba med.

Stort tack för din hjälp!