”Svälten börjar i hemmet”

Hej Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap och aktuell med en bok om seniormat. Kan en matningsrobot verkligen förhindra undernäring bland äldre? – Det...