Nyheter / 1 av 4 skolbarn överviktigt

1 av 4 skolbarn överviktigt

Ungefär var fjärde 6–9-åring har övervikt eller fetma, visar ny data från kommunerna som samlats in av Folkhälsomyndigheten. Bland de äldre barnen, i högstadie – gymnasieåldern, har ungefär vart femte övervikt eller fetma. Allt enligt den nya undersökningen Skolbarns hälsovanor.
”Skolan är en arena som når alla barn och unga och har därmed en central roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, både som utbildningsansvarig men också i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet”, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.
Övervikt och fetma har mångdubblats sedan 80-talet och ökningen har gått snabbare bland unga än bland äldre.