Magasin Måltid / Om oss

Om oss

Magasin Måltid vill lyfta fram eldsjälar och goda exempel inom den offentliga gastronomin. Tidningen kommer ut med 6 nummer om året.

Målgrupp
Kockar, kökspersonal, kostchefer, upphandlare, livsmedelsföretag och andra som ansvarar för att drygt 3 miljoner svenskar blir mätta varje dag. Vi vill nå alla offentliga kök – från dagis, förskola och skola – till sjukhus, äldreboenden, fängelser och militära anrättningar.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Pär Bergkvist
Redaktör: Eva Kvanta, eva@bergkvistpublishing.se
Projektledare: Ulrika Arnell, ulrika@bergkvistpublishing.se

Annonsörer
Alla företag med produkter/tjänster som riktar sig mot storkök inom den offentliga sektorn.

Upplaga
3000 ex (Januari 2021)

För annonsering i Magasin Måltid, digitalt eller i tidning, kontakta Ulrika Arnell, 0707 7454 09

Alla datum för lämningar hittar du här:
Annonslämning MM 2021