Maxgräns för D-vitamin

Livsmedelsverket vill därför införa maxgränser för två ämnen som kan vara skadliga att få i sig i för höga doser, nämligen D-vitamin och jod. D-vitamin...

Stadsodlingar under lupp

Stadsodling är en växande trend, inte bara i Sverige. Nu ska potentialen utredas i ett nytt forskningsprojekt som genomförs i fyra små och medelstora svenska städer....

Skolmat gav högre inkomst

Skollunch i Sverige har införts stegvis från mitten av fyrtiotalet. De elever som fick skolmat hela skoltiden blev längre, studerade mer och fick högre inkomst, enligt en...