Stadsodlingar under lupp

Stadsodling är en växande trend, inte bara i Sverige. Nu ska potentialen utredas i ett nytt forskningsprojekt som genomförs i fyra små och medelstora svenska städer....

Skolmat gav högre inkomst

Skollunch i Sverige har införts stegvis från mitten av fyrtiotalet. De elever som fick skolmat hela skoltiden blev längre, studerade mer och fick högre inkomst, enligt en...