Kommuners ekoköp styr jordbruket

Ekoinköpen inom den offentlig sektorn bidrar i stor utsträckning till en omställning mot ett mer ekologiskt jordbruk. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet....

Varnar för stigande livsmedelspriser

De globala priserna på vanliga livsmedelsråvaror har ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall med över 100 procent. Nu flaggar branschorganisationen Livsmedelsföretagens chefekonom Carl...

Minskning för ekojordbruket

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till...

Ilska mot höjda kontrollavgifter

Livsmedelsbranschen rasar mot ett nytt förslag som innebär en avgiftshöjning på 50-150 procent för livsmedelskontroller under de kommande tre åren. Höjningarna gäller kontroller i samband med slakt...