Krav på certifierat kött vid upphandling

Kräv djurskyddscertifieringen Grund Nöt när livsmedel upphandlas. Det är ett av förslagen i Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, "Mat 2030", skriver Upphandling 24. I...

Lättare att upphandla svenskt

Det har blivit enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. För att uppmuntra offentliga verksamheter att använda Från Sverige-märket som verifikat vid upphandling har Svenskmärkning och ...

Bättre kött i offentlig sektor närmar sig

Regeringen ska presentera ett förslag om obligatoriska krav vid upphandling av animaliska livsmedel "i närtid", meddelar upphandling24.se. Redan 2018 presenterades planerna, som var en reaktion på att endast 60 procent av...

Allt mer hållbara livsmedelsinköp

Hållbarhetskriterier används för en allt större andel av de offentliga livsmedelsinköpen. År 2016 var andelen räknat i kronor 53 procent, 2019 hade den ökat till...

Boden upphandlar vilt

Snart kommer alla Bodens förskolor, skolor och verksamheter inom äldreomsorgen – även hemtjänst – regelbundet serveras lokalt viltkött. Detta sedan Bodens kommun har tecknat avtal...