Nyheter / 1 av 5 citrusfrukter har skadligt bekämpningsmedel

1 av 5 citrusfrukter har skadligt bekämpningsmedel

Mandariner från Marocko, lime från Brasilien och apelsiner från Spanien är några av de citrusfrukter som visat sig ha spår av bekämpningsmedlet klorpyrifos. Det är ett nervgift och det vanligaste insektsmedlet som används inom jordbruket. Var femte citrusfrukt har spår av det riskfyllda medlet, visar Livsmedelsverkets kontroller som SVT Nyheter tagit del av. klorpyrifos kan ge nervskador och defekter på hjärnan hos foster och små barn. Nya studier slår dessutom fast att ämnet är mycket mer riskfyllt att få i sig än vad man tidigare trott.
Totalt har Livsmedelverket i år gjort 158 test på citrusfrukter, 22 procent bar spår av ämnet, skriver SVT Nyheter. Inget test visade på nivåer över det nu gällande gränsvärdet. Men det kan ändå vara riskfyllt eftersom nya studier slår fast att det inte går att fastställa några säkra gränsvärden för människor.
– Vi tycker att det här är ett problematiskt ämne, just för att det har påverkan på nervsystemet och hjärnans utveckling. Så vi ser helst att svenska konsumenter inte blir exponerade för det, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket till SVT Nyheter.
Bekämpningsmedlet är förbjudet att använda inom ekologisk odling.
Forskare på Karolinska institutet har nyligen granskat klorpyrifos, skriver SVT Nyheter vidare. Enligt denna granskning är ämnet även i mycket låga doser mer riskfyllt för människor än vad man tidigare trott.
EU-kommissionen vill nu att klorpyrifos ska bli förbjudet att använda inom EU, och i slutet av veckan ska förslaget röstas igenom av EU:s medlemsländer.
Klorpyrifos har ett högre gränsvärde på citrusfrukter än andra frukter och grönsaker, just för att en stor del av ämnet finns på skalet. På Livsmedelsverket tycker de inte att konsumenter behöver vara oroliga om man ätit mycket citrusfrukter.
– Jag förstår att man kan känna sig orolig, men personligen är jag inte det. I den här typen av studier finns det många osäkerheter gällande effekter och exponering. Men eftersom de här osäkerheterna finns är det bättre om användningen upphör nu, säger Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.