Nyheter / Specialgympa räddar luktsinnet hos seniorer

Specialgympa räddar luktsinnet hos seniorer

Svenska experter arbetar just nu i ett EU-projekt med ett träningsprogram som ska hjälpa de gamla att behålla sitt luktsinne.
När man åldras försämras tugg- och sväljförmågan, men också många av sinnena trubbas av. En fara med detta är att matlusten avtar och undernäring är dessvärre vanligt. Experter på forskningsinstitutet SP menar nu att specialutvecklade träningsprogram kan vara en räddning och jobbar nu med detta i ett EU-projekt.
Åtminstone några av våra sinnen kan tränas till att bli bättre. Det gäller särskilt luktsinnet.
– På vetenskapligt språk kan man säga att det är ”plastiskt”. Det har förmåga att anpassa sig till nya betingelser, bland annat tack vare att celler nybildas, säger SP-forskaren Gunnar Hall, som arbetar med sensorik – ett vetenskapsområde som handlar om hur individer med hjälp av sina olika sinnen reagerar på livsmedel och andra material.
När äldre personer säger att maten smakar mindre eller annorlunda, beror det ofta på att deras förmåga att känna lukter har försämrats. De flesta människor upplever något liknande vid nästäppa. Smak är en sammansatt upplevelse som uppstår när vi har mat eller dryck i munnen.
– Då stimuleras våra smakreceptorer, våra luktreceptorer i näsan och olika känselreceptorer i munhålan. Men det är i mycket hög grad innehållet av luktande ämnen som ger den unika smaken, berättar Gunnar Hall.
EU-projektet är döpt till Gymsen, vilket syftar på ”sensorisk gymnastik”. Målet är att utveckla och prova sensoriska träningsprogram för fyra olika målgrupper: friska och fysiskt aktiva äldre, friska och fysiskt inaktiva äldre, äldre som bor på vårdinstitution samt äldre som lider av demens.
– Förutom att ge sensorisk träning, så ska programmen också innehålla information om bra matvanor för äldre.
SP utvecklar förslag till träningsprogram för de olika målgrupperna och pilotstudier ska genomföras i flera europeiska länder.