Nyheter / 30 miljoner ska boosta mathantverk

30 miljoner ska boosta mathantverk

Regeringen beslutade i dag att ge länsstyrelsen i Jämtland 10 000 000 kr per år i bidrag för åren 2016 – 2019 för verksamheten vid Eldrimner, ett nationellt resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Länsstyrelsen ska genom Eldrimner samla in generell kunskap kring mathantverk och bidra till metodutveckling inom området samt möjliggöra ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter med berörda parter i hela Sverige.

– En nationell samordning för att bevara och utveckla kunskap om mathantverk krävs för att stärka svensk matkultur och livsmedelsproduktion och -förädling. Verksamheten vid Eldrimner kommer att ha betydelse för såväl tillväxten och utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.