Nyheter / 4 av 10 köper mindre grönsaker

4 av 10 köper mindre grönsaker

De höga matpriserna påverkar vad svenskarna köper i mataffären. Nu varnar Livsmedelsverket för att det köps allt mindre av bland annat grönsaker och frukt, fisk och kött. På lång sikt riskerar ändrade matvanor att leda till negativa effekter på folkhälsan.
Fyra av tio svarar att de köper mindre färska grönsaker, oavsett inkomstnivå. Det finns även tydliga skillnader mellan hushåll med låg respektive hög inkomst. De med lägre inkomster säger att de väljer bort färska grönsaker i högre utsträckning än de med högre inkomster, jämfört med våren 2022.
– Att konsumenterna säger att de köper mindre av färska grönsaker är oroande. Om det ger förändrade matvanor finns det en risk för att hälsan påverkas negativt på sikt – säger Karin Fritz rådgivare på Livsmedelsverket.