Nyheter / Kommuner saknar livsmedelsberedskap

Kommuner saknar livsmedelsberedskap

Enligt en kartläggning från 2018 har bara 4 av 10 kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. Till och med 2022 pågår därför ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap för livsmedelsförsörjning vid kris, med fokus på offentliga måltider. Planen är att fram en handbok, dessutom kommer Livsmedelsverket att arbeta för att fler kommuner och regioner ska ta fram beredskapsplaner och arbeta in dem i verksamheterna. Projektet finansieras av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).