Nyheter / AI-robot ska minska matsvinn i Helsingborg

AI-robot ska minska matsvinn i Helsingborg

Snart kan barn och pedagoger i Helsinborgs stad få hjälp med allt från påklädning till matsvinn av en AI-robot vid namn Laiban. Genom att roboten kan svara på enkla frågor om vad barnen bör ha på sig när de går ut eller vad det blir till lunch hoppas man att pedagogerna avlastas och får mer tid till pedagogisk verksamhet. Roboten utvecklas tillsammans med Helsingborgs innovationsplattform Hbg Works, TietoEvry och 18 olika förskoleavdelningar, där Laiban redan finns på plats i en iPad på väggen i kapprummet. Här får barnen svar på frågor om kläder, mat och aktiviteter som är på gång. Planen är att en första version av Laiban ska rullas ut i alla Helsingborgs förskolor inom kort. Samtidigt fortsätter roboten att utvecklas.

”Laiban blir smartare för varje dag som går. Till exempel förstår den flera språk som barnen vill ställa frågor på. Idag pratar Laiban hela 9 olika språk”, meddelar Hbg Works.

Marie Hertzman jobbar som kock och måltidspedagog på Skogsgläntans Förskola, Laröd, Helsingborg. Hon arbetar nu under våren med att göra en matsvinnsapp som ska vara en del av ”roboten” Laiban som ska bli ett pedagogiskt material som ska användas för att tänka hållbart och att minska vårt matsvinn. Skogsgläntan har sedan en längre tid bedrivit ett framgångsrikt arbete med vägning och mätning. Och nu är tanken att samma arbete ska bedrivas fast i en digital version – med hjälp av Laiban. Det robotiserade matsvinnsarbetet kommer bland annat att uppmärksammas under innovations- och hållbarhetskonferensen World Food Summit i Köpenhamn i april, berättar Marie Herzman.