Nyheter / Ändrad datummärkning kan minska svinn

Ändrad datummärkning kan minska svinn

Reglerna för datummärkning kan ha betydelse för hur mycket mat som förstörs eller slängs. Därför håller EU-kommissionen på och undersöker hur reglerna kan ändras för att mat inte ska kastas i onödan. Det handlar till exempel om vilka produkter som ska ha vilken typ av datummärkning och om hur informationen om hållbarhet efter att förpackningen öppnats ska se ut, skriver Livsmedelsverket.
Diskussionerna förs inom ramen för ett större ”märkningspaket”, där även andra aspekter och underlag ingår. Efsa, EU:s organ för livsmedelssäkerhet, håller även på att ta fram ett underlag som en hjälp i arbetet som fortsätter detta och nästa år. En eventuell ändring ligger med andra ord några år framåt i tiden, skriver Livsmedelsverket.