Nyheter / Ännu mer energisnål!

Ännu mer energisnål!

Nya SelfCookingCenter från RATIONAL är utrustad med treglasfönster i ugnsdörren och effektiv LED-belysning. Genom förbättringarna har man lyckats sänka förbrukningen för sina redan energisnåla ugnar ännu mer. De nya ugnarna har dessutom en inbyggd energimätare, som visar aktuell energiförbrukning och även lagrar den. Sidan 2 av 3

I professionella kök och storkök utgör energiförbrukningen en väsentlig kostnadsfaktor. Även små besparingar har stor effekt på resultatet vid årets slut. Därför har energieffektivitet blivit en viktig fråga som i allt högre grad påverkar köpbeslutet. Eftersom RATIONAL hela tiden strävar efter att uppnå största möjliga kundnytta lade företagets avdelningar inom forskning och utveckling mycket tid på att sänka energiförbrukningen i nya SelfCookingCenter® ännu mer. Målsättningen uppnåddes genom flera olika åtgärder. Till exempel är nya SelfCookingCenter® utrustad med treglasfönster i ugnsdörren, som har en speciell, värmereflekterande beläggning för att väsentligt minska energiförlusten genom dörren. Enbart denna förändring har minskat den totala energiförbrukningen med upp till 10 procent i förhållande till tidigare modeller. En annan skillnad jämfört med vanliga treglasfönster är att glasen i nya SelfCookingCenter® också kan öppnas för att underlätta rengöringen av varje enskilt glas. Det innebär att kocken kan se obehindrat in i ugnen även efter många års användning. Den fullständiga isolerings effekten har dock inte begränsats och kan till och med kännas, eftersom ytterglaset på SelfCookingCenter® knappt blir varmt och kan vidröras en längre stund utan att man bränner sig. Den moderna LED-belysningen i ugnsutrymmet och dörren bidrar också till ökad energieffektivitet och ger optimal belysning ända in i ugnens bakre hörn. Dessutom är LED-lampor extremt hållbara och kräver väldigt lite underhåll. Med hjälp av en ny funktion kan energiförbrukningen i nya SelfCookingCenter också visas antingen för enskilda tillagningsprocesser eller sammanställd i slutet av en dag eller vecka. Informationen tas fram via användardisplayen, men uppgifterna kan också överföras och till exempel bearbetas i Microsoft Excel.

Om du vill veta mer om nya SelfCookingCenter får du gärna besöka RATIONAL på vår nya, förbättrade webbplats, se http://www.rational-online.se

Kontakt:

RATIONAL Scandinavia AB

Sara Claesson

Tel. 040-680 85 00

Fax 040- 680 85 09

E-post s.claesson@rational-online.com

www.rational-online.se

facebook http://facebook.com/RATIONAL.AG twitter http://twitter.com/RATIONAL_AG Youtube http://www.youtube.com/User/RATIONALAG Sidan 3 av 3

Fritt att publicera på Internet

Meddelande till redaktörer:

RATIONAL-koncernen är världsledande när det gäller produkter och teknik för termisk matlagning i professionella kök. Företaget grundades 1973 och sysselsätter över 1 600 personer, varav över 850 i Tyskland. Sedan RATIONAL noterades år 2000 är företaget börsnoterat i Prime Standard-segmentet och listas nu på tyska MDAX.

Företagets främsta mål är att alltid kunna erbjuda sina kunder största möjliga nytta.