Nyheter / Är havet den nya åkern?

Är havet den nya åkern?

Vi behöver odla mer mat i havet för att bli mindre sårbara för klimatförändringar och kunna få en mer miljövänlig matproduktion, säger en grupp Göteborgs-forskare till Sveriges Radio. Förutom fisk är musslor, alger och sjögurkor bra mat att odla i havet, menar forskarna.

– Det kräver väldigt lite sötvatten. En sådan här varm sommar, som det har varit, är det vattenbristen som har varit ett problem. Det blir man lite mindre känslig för om man odlar i havet, säger Kristina Sundell, som är föreståndare för nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs Universitet. Där pågår forskning på hur bland annat hummer och havskatt kan odlas på bästa sätt.

Det finns flera olika sätt att odla mat från havet. Antingen kan man odla i öppna system i havet eller i slutna system i havet, ungefär som plastbaljor där vatten inte flödar fritt in och ut, eller så flyttar man upp odlingarna på land i så kallade recirkulerande anläggningar där man använder saltvattnet.

– Vi behöver tänka om lite. Vi är väldigt vana att bruka marken, vi har gjort det i många tusen år, och så jagar vi lite också. Men i havet är det tvärtom. Vi jagar mest och brukar väldigt lite. Vi måste bruka havet mer för att kunna öka matproduktionen på ett hållbart sätt, säger Kristina Sundell.

Men det finns även svårigheter och utmaningar med att odla mat i havet. Fodret ska vara hållbart och utsläpp av näringsämnen från odlingarna får inte påverka havet negativt, dessutom måste lagar och regler hänga med i den snabba teknikutvecklingen som sker. Därför pågår nu en översyn av dem.
– Man måste hitta på sätt att ta hand om näringen. Man utvecklar odlingssystem så att de släpper ut så lite som möjligt av näringsämnena. Det är en av utmaningarna.

För närvarande är odlingen av mat i havet ytterst begränsad men Kristina Sundell tror att det kan öka snabbt.
– Det som jag tror väldigt mycket på för vår kust är att man ska försöka arbeta med lokalproducerat och lite mindre anläggningar, säger hon.