Nyheter / Astma- och Allergiförbundet: ​Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

Astma- och Allergiförbundet: ​Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

700 000 personer i Sverige lider idag av en födomänesallergi eller och 2 miljoner lider samtidigt av annan matöverkänslighet. En enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att över 40 procent av de 197 personer som svarat var missnöjda med hanteringen av allergimaten under sin sjukhusvistelse.

Att bli inlagd på sjukhus kan vara riskfyllt och innebära stor stress om man har födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet. Astma- och Allergiförbundet har genom en enkätundersökning frågat medlemmar som varit inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning i Sverige under 2015 och 2016 om allergimaten. Drygt hälften tyckte att maten varit mycket eller ganska bra. Över 40 procent av deltagarna var dock missnöjda med hanteringen av allergimaten. De som var nöjda hade i flera fall haft direktkontakt med köket som lagade maten.

– Enkätundersökningen visar tydligt att personal som hanterar mat på sjukhus behöver mer kunskap om matallergier än vad de har idag. Ingen ska behöva bli ännu sjukare på grund av att de får mat som de inte tål under en sjukhusvistelse, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet, i ett pressmeddelande.

Det här är den första undersökning som gjorts om hur det fungerar med sjukhusmaten för människor med matallergi eller annan överkänslighet, enligt Astma- och Allergiförbundet. Med enkätsvaren som underlag har förbundet nu sökt pengar från Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt som handlar om trygga måltider i vården.