Nyheter / Ätstörningar vanligt bland äldre

Ätstörningar vanligt bland äldre

Kroppsideal hänger inte ihop med ålder. Anorexi uppskattas exempelvis vara lika vanligt i åldersgruppen över 80 år som i gruppen 22 – 32 år. Vårdpersonal menar det är svårare att ge råd om näring och måltidens betydelse för hälsan till kvinnor och kvinnor rapporterar oftare sämre bemötande och behandling i vården än män. Detta budskap kommer från Livsmedelsakademin i Skåne, som driver projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre, tillsammans med näringslivet, utbildningar och myndigheter.
– Många äldre lever fortfarande efter skönhetsidealen och bantningspressen från när de var unga och upplever det därför som positivt när de går ner i vikt på äldre dagar, säger Anna Schjølberg, projektledare på Jämställd Utveckling Skåne som nu ska titta närmare på hur rutiner och bemötande av undernärda äldre ser ut idag utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Insikten pekar på komplexiteten i problemet med undernäring bland äldre. Viktnedgång och aptitlöshet bland äldre kan bero på olika faktorer såsom nedstämdhet eller sjukdom, samtidigt kan alltså en tidigare ätstörning triggas igång i samband med omvälvande förändringar i livet.
Den nya undersökningen ska ske inom ramen för Livsmedelsakademins satsning Nollvisionen för undernäring hos äldre, och kommer omfatta intervjuer med biståndshandläggare, omsorgspersonal och dietister om hur rutinerna kring bemötande av undernärda äldre ser ut idag, med särskilt fokus på hur rutinerna för att upptäcka och behandla ätstörningar. Även äldre personer med erfarenhet av ätstörningar kommer intervjuas om sina upplevelser av vården. Målet är att samla på sig kunskap som kan bidra till att förbättra och utveckla vårdens bemötande och behandling av äldre med ätstörningsproblematik.