Nyheter / Åtta forskare kräver nationell strategi mot barnfetma

Åtta forskare kräver nationell strategi mot barnfetma

I Sverige uppskattas 17 procent av barnen i åldrarna sju till nio år vara överviktiga. FN:s barnkonvention är tydlig: Barn har rätt att växa upp i en miljö utan risk för att drabbas av övervikt och fetma som kan ge upphov till livslånga sjukdomar. Sverige behöver en nationell strategi mot barnfetma, skriver åtta forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter. De efterlyser också fler hälsosamma innovationer från livsmedelsindustrin och nämner bland annat ett intressant exempel från Danmark.

”Barn väljer inte själva övervikt och fetma”, konstaterar åtta professorer, lektorer och forskare verksamma vid bland annat Uppsala Universitet och SLU som ligger bakom en debattartikel i Dagens nyheter.

Nu vill de att Sverige, likt flera andra länder, samlar aktörer från hela samhället för att utveckla en nationell strategi mot barnfetma. En sådan strategi måste bygga på tillgänglig evidens och omfatta konkreta insatser från olika samhällsaktörer och politikområden samt kontinuerligt utvärderas. Men det räcker inte bara med en strategi, menar artikelförfattarna – det krävs också att samhället gör koordinerade insatser för att motverka att fler barn blir feta och överviktiga, med risk för att utveckla följdsjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Kunskap saknas inte, påpekar forskarna, det gör däremot konkreta åtgärder liksom uppföljning av dessa – i Sverige. I vårt grannland Finland finns däremot goda exempel på insatser som, enligt författarna, lett till ”häpnadsväckande resultat”.