Tack för den här tiden!

Magasin Måltid har getts ut för sista gången. Men att vi har slutat att ge ut tidningen innebär inte att vår passion och vårt engagemang...