Nyheter / Bakterierna som ger mest matförgiftning

Bakterierna som ger mest matförgiftning

Varje år drabbas ungefär en halv miljon människor i Sverige av en matförgiftning. Livsmedelsverket har uppskattat vilka bakterier, parasiter och virus i livsmedel som orsakar mest magsjuka i Sverige i en ny rapport. Norovirus ger flest fall. Campylobacter orsakar inte lika många sjukdomsfall men kan ge långvarigare och ibland allvarligare symtom hos den som drabbas. Rapporten är den första delen av två. Den andra, som beräknas var färdig 2020, ska utreda vilka grupper av livsmedel som sprider mest smitta.

I en ny rapport uppskattas hur många inhemska sjukdomsfall ett antal bakterier och virus orsakar via livsmedel. Utöver antalet sjukdomsfall beräknas sjukdomsbördan med DALY-metoden som hänsyn till varaktigheten och allvarlighetsgraden av symtomen som de sjuka drabbas av

De flesta som smittas via mat – cirka 168000 per år – drabbas av norovirusinfektion, eller vinterkräksjuka. Näst flest drabbas av förgiftning med toxinbildande bakterier, 58000 fall, följt av campylobacterinfektioner, 43000 fall. Trots att den inte ger flest sjukdomsfall orsakar campylobacter den största sjukdomsbördan, fyra gånger större än den som orsakas av norovirus. Det beror på att campylobacter ger långvarigare och ibland allvarligare symtom. Det finns även en liten risk för följdsjukdomar och livslånga besvär. Norovirus ger den näst största sjukdomsbördan av de undersökta bakterierna, parasiterna och virusen. Symtomen är oftast kortvariga och förhållandevis lindriga men många drabbas varje år. Stec/Ehec kommer på tredje plats när det gäller DALY-beräknad sjukdomsbörda eftersom konsekvenserna av en infektion kan vara mycket allvarliga.
Antal fall av matförgiftning per år:
1. Norovirus
2. Toxinbildande bakterier
3. Campylobakter
4. Salmonella
5. Cryptosporidium

Sjukdomsbörda enligt DALY (varaktighet och allvarlighetsgrad):
1. Campylobacter
2. Norovirus
3. Stec/Ehec
4. Listeria
5. Salmonella

Livsmedelsverkets rapport ska kunna användas som underlag för uppföljning, planering och prioritering.