Nyheter / Behovsanpassade matkassar ska bota undernäring hos äldre

Behovsanpassade matkassar ska bota undernäring hos äldre

Behovsanpassade matkassar ska göra det enklare för de äldre att få i sig tillräckligt med mat och minska risken för undernäring. I morgon startar ett pilotprojekt i Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Båda är så kallade innovationskommuner i Livsmedelsakademins projekt ”Nollvisionen för undernäring hos äldre”, där privata företag och offentliga organisationer tillsammans arbetar för att förebygga att äldre blir undernärda. Under sex veckor ska sexton äldre på serviceboenden få hemleverans av färdiga måltider för hela dygnet.

– Vi hoppas att de behovsanpassade matkassarna ska bidra till hälsa och välbefinnande för den enskilde. Vi hoppas också kunna bidra till att avlasta omsorgspersonalen som, i och med att måltiden levereras färdig, får mer tid att fokusera på att ge en god vård och omsorg, säger Malin Ljung, leg. dietist i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, i ett pressmeddelande.
– I Kävlinge inser vi att vi inte kan finna lösningen på hur vi ska utrota undernäring hos äldre på egen hand, och vi är oerhört tacksamma för möjligheten att få vara testbädd för Nollvisionen för undernäring. Vårt mål är att på sikt kunna erbjuda en behovsanpassad matkasse till seniorer som bor i eget hem, säger Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge kommun i pressmeddelandet.

Matkassarna har utformats genom ett samarbete mellan kommunerna och privata livsmedelsföretag. Kommunerna tillagar själva en del av måltiderna, medan andra, till exempel näringstäta mellanmål, levereras av livsmedelsföretag. Matkassarna som erbjuds följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den senaste forskningen kring måltider för seniorer.

Under testperioden kommer de äldre och hemtjänstpersonalen få svara på frågor via en digital plattform kring bland annat hälsa, välmående, och vad de tycker om maten. Förhoppningen är bland annat att testet kunna visa att det lönar sig ekonomiskt för Sveriges kommuner att investera i behovsanpassade måltider för äldre, även de som bor hemma.