Nyheter / Bollebygdsskolan mäter svinnet via app

Bollebygdsskolan mäter svinnet via app

Sedan några år tillbaka har Bollebygdsskolans kök vägt sitt totala matsvinn två gånger per år och sitt tallrikssvinn dagligen. Nu ska de mäta det totala svinnet varje dag med hjälp av en mobilapp.
-Vi har haft rutinen att mäta vårt totala matsvinn två gånger per år och även medverkat i Livsmedelsverkets nationella kartläggning. Jag har dock förstått att en framgångsfaktor är att mäta kontinuerligt. Det här har varit svårt att genomföra utan ett verktyg, säger Therese Lindh, enhetschef på måltidsverksamheten i ett pressmeddelande.
Nu hoppas man kunna arbeta för mindre svinn i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med hjälp av appen, som går under namnet Generation Waste.