Nyheter / Bucht stöttar förslag om tidigare avskiljning av griskultingar

Bucht stöttar förslag om tidigare avskiljning av griskultingar

Jordbruksverkets förslag om att det ska bli tillåtet att skilja smågrisar från sina mödrar en vecka tidigare har fått hård kritik från många håll. Förra veckan valde författaren debattören Martin Ragnar att JO-anmäla Jordbruksverket eftersom han menar att de är skyldiga att följa djurskyddslagen, utan att väga denna mot ekonomiska faktorer. Men i går fick Jordbruksverket stöd av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, via ett svarsbrev till riksdagsledamoten Jens Holm som även han har valt att driva denna fråga.

”Jag har ingen anledning att ifrågasätta Jordbruksverkets bedömning i denna fråga utan litar på att de föreslagna reglerna inte tummar på de djurskyddskrav vi har”, skriver Sven-Erik Bucht bland annat i brevet.

Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU, är starkt kritisk till förslaget av en anan anledning: han menar att erfarenheter från utlandet har visat att sjukdomsrisken ökar vid en tidigare avvänjning, vilket i sin tur ofta leder till ett ökat antibiotikaanvändande.

–  I Danmark, diskuterar man faktiskt längre avvänjningstider eftersom man har så stora problem med antibiotikaanvändingen, säger han till Magasin Måltids systertidning Svenska Måltider. Där har du kirurger som inte kan jobba som kirurger eftersom de är bärare av MRSA-bakterier, och folk som är sjukskrivna eftersom de mår så dåligt av att de själva och deras barn är bärare. (Att vara bärare av MRSA kan innebära att antibiotika inte hjälper om man drabbas av en vanlig sjukdom som lunginflammation eller blodförgiftning, reds. anm.)

Jordbruksverkets Håkan Henriksson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning, är emellertid av en annan åsikt.

– Vi har gjort en studie och där har vi inte sett att det skulle finnas några problem med att ha en tidigare avvänjning för max tio procent av griskultingarna, som ju förslaget handlar om. Det skulle ge uppenbara fördelar för produktionen och djurskyddet skulle bibehållas. Genom att ta in alla suggorna på en gång, även de som brunstat och fött något senare, får man dessutom ett bättre smittskydd, säger han till Svenska Måltider.

Håkan Henriksson menar att han är säker på att förslaget kommer att gå igenom.
– Det är jag helt övertygad om!