Nyheter / Covid-larm från Rädda Barnen: ”Erbjud skollunch för alla elever!”

Covid-larm från Rädda Barnen: ”Erbjud skollunch för alla elever!”

Grundskolor och gymnasieskolor måste erbjuda skollunch för alla elever – trots distansundervisning. Det påpekar Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell i en debattartikel i Aftonbladet. Bakgrunden är att landets gymnasieelever, samt många av grundskoleleverna, har varit tvungna att inleda den nya terminen hemifrån.
Enligt Rädda Barnen far många barn illa av att stanna hemma på grund av de åtgärder som sätts in för att förhindra smittspridningen.
”Många bor trångt och delar rum med flera syskon och familjemedlemmar, eller saknar internetuppkoppling. För dem blir distansundervisningen närapå omöjlig. För barn som lever med våld, förtryck och kontroll innebär isoleringen hemma i många fall ytterligare risker. För familjer som lever på marginalen, innebär de extra lunchkostnaderna som distansundervisningen medför en stor ekonomisk påfrestning”, skriver Helena Thybell.

Hon får stöd av professor Liselotte Schäfer Elinder, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet (KI).
– Att vi har barnfetma och ohälsosamma matvanor i Sverige beror inte på skolmaten. Utan det beror på den mat som serveras i hemmet och på fritiden. Vi ser väldigt stora sociala skillnader, när det gäller matvanor och övervikt och fetma, säger Liselotte Schäfer Elinder till Aftonbladet.
Hon menar vidare att de sociala hälsoskillnaderna riskerar att förstärkas om barnen inte äter skolmat under en period.
– Det tror jag man kan vara ganska säker på. Ju längre period barnen inte får skolmat desto sämre blir det. Nu får vi se hur länge det här håller i sig och om skolorna ändå lyckas servera lunch. På kort sikt händer inget, men på längre sikt tror jag definitivt det skulle få stor betydelse för barns hälsa om de inte får sin mat i skolan, säger hon till Aftonbladet.