Nyheter / Dansk mat = närproducerad i Skåne

Dansk mat = närproducerad i Skåne

Livsmedel som kommer från Götaland eller Danmark ska betraktas som närproducerade i Region Skåne, och därmed prioriteras i samband med offentliga inköp. Det beslöt den styrande politiska alliansen på torsdagen. Enligt Region Skånes miljöprogram ska minst 70 procent av regionens livsmedelsbudget för 2020 ska gå till ”närproducerade och/eller ekologiska livsmedel”.
Den politiska oppositionen protesterar mot beslutet eftersom man menar att danska ägg och dansk mjölk kommer att prioriteras framför svenska, ekologiska motsvarigheter.
Någon generell definition av begreppet närproducerat finns inte, därför har den Skånska alliansen med stöd av SD drivit igenom ett eget beslut: Ett livsmedel är närproducerat om det har sitt ursprung i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Östergötland eller Västra Götaland. Dessutom räknas hela Danmark in i det skånska närområdet.