Nyheter / EFSA: ”Ät så lite socker som möjligt!”

EFSA: ”Ät så lite socker som möjligt!”

 Ju mer tillsatt socker i mat och dryck, desto större risk för problem som fetma, typ 2-diabetes och karies, därför bör konsumtionen vara så låg som möjligt. Det är slutsatsen i en ny vetenskaplig genomgång från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Efsa har gjort en systematisk genomgång av över 30 000 publikationer som undersökt vilka effekter på hälsan som socker har.

– Efsas genomgång visar att det, precis som vi sett tidigare, finns ett tydligt samband mellan tillsatt socker och bland annat fetma, typ 2-diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck. De vetenskapligt säkraste sambanden ses för läsk, säger Anna Karin Lindroos, nutritionist på Livsmedelsverket.

Genomgången har gjorts efter önskemål från Sverige och de övriga nordiska länderna. Ett av önskemålen var att Efsa skulle ta fram en övre gräns för hur mycket tillsatt socker man kan äta innan det blir ohälsosamt.

Efsas slutsats är att risken för skadliga effekter på hälsan ökar linjärt, det vill säga ju mer tillsatt socker man äter desto mer ökar risken för ohälsa. Mot bakgrund av det bedömer Efsa att det inte går att sätta en övre gräns för hur mycket tillsatt socker man kan äta utan risk för negativa hälsoeffekter, utan att konsumtionen bör vara så låg som möjligt.

– Det är en gedigen vetenskaplig genomgång som Efsa har gjort och som vi kommer att använda när vi uppdaterar våra råd. Men även ett viktigt underlag för andra insatser som görs för att minska sockerkonsumtionen i Sverige, säger Anna Karin Lindroos.

Efsas genomgång kommer att ingå som ett av flera underlag i revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna som pågår just nu. Där deltar Livsmedelsverket tillsammans med forskare och myndigheter i de andra nordiska länderna.