Nyheter / Ekologiskt fortsatt populärt

Ekologiskt fortsatt populärt

Andelen ekologiska inköp till offentlig sektor ligger fortsatt högt, även om den har minskat något sedan toppåren 2018-2019. Detta enligt Kravs ekobarometer.
Kravmärkt och EU-ekologisk mat utgjorde förra året tillsammans i genomsnitt 35,7 procent av svenska kommuners inköp. Enbart Kravmärkt mat stod för i genomsnitt 19,6 procent av inköpen.
Totalt sett minskade försäljningsvärdet av Kravmärkta livsmedel i dagligvaruhandeln med 4 procent under 2022, medan nedgången i såld volym var hela 13 procent.
Statistiken visar även att antalet Krav-anslutna lantbrukare sjunker.