Nyheter / EU-miljoner mot undernäring bland seniorer

EU-miljoner mot undernäring bland seniorer

En e-plattform som ska minska undernäringen hos äldre genom bättre samordning mellan vård- och omsorgsinstanser är en av två innovationer som nu får dela på 1,3 miljoner kronor från EU. Pengarna fördelas av Livsmedelsakademin.
Sex av tio äldre som bor hemma är undernärda eller riskerar att bli det. Undernäringen orsakar lidande och hälsoproblem och kostar det svenska samhället drygt 20 miljarder per år. En viktig anledning till undernäring är att det ofta saknas ett system för insatser som involverar hemtjänst och sjukvård, och koordineringen av dessa, vilket leder till missförstånd eller att vissa insatser aldrig genomförs. Man får ingen helhetsbild av den äldres hälsa, menar Livsmedelsakademin.
Med hjälp av en surfplatta och mätinstrument kan den äldre leva ett normalt liv i hemmet och dagligen själv, eller med hjälp av t ex anhöriga eller omsorgspersonal, mäta hälsodata som exempelvis vikt och blodsockernivåer. Dessutom visas näringsintag och näringsplaner. Hälsodatan finns tillgänglig digitalt för respektive vård- och omsorgsgivare vilket ger en samlad bild av den äldres hälsa. På så sätt kan exempelvis hemtjänst, sjukhus och närstående samordna sina vård- och omsorgsinsatser och vårda proaktivt. Vårdgivare genomför även regelbundna videomöten med patienten för att följa upp näringsplaner och vårdinsatser.
Det är svenska Cuviva som driver projektet tillsammans med italienska e-hälsoföretaget Meteda.
E-plattformen mot undernäring får dela pengarna med skånska Caliente som nu håller på att ta fram den första alkoholfria spriten som kan ersätta både smak, komplexitet och delvis känslan av sprit.
Genom EU-projektet INCluSilver har entreprenörer kunnat söka totalt 3, 5 miljoner kronor för att utveckla hälsosamma produkter för äldre. Projektet finansieras av EU Horizon 2020 och leds av Livsmedelsakademin, i samarbete med nio länder.