Nyheter / EU satsar stort på mat för äldre

EU satsar stort på mat för äldre

Med 3,5 miljoner i innovationscheckar och med ett samarbete mellan nio olika länder bakom sig, tar Livsmedelsakademin en plats i ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för EU:s äldre.

Under tre år ska projektet som går under namnet IncluSilver utveckla nya livsmedel, men också produkter och tjänster för en åldrande befolkning i Europa.Totalt omsätter projektet 40 miljoner kronor och är finansierat av EU:s Horizon 2020 program. 3,5 miljoner kommer att delas ut av Livsmedelsakademin.

Ökningen av antalet personer över 60 år i Europa kommer att fortsätta fram till år 2030, i och med att de stora barnkullarna födda på 1940-talet. Allt fler når en allt högre ålder och det kommer att ställa krav på sjukvården, men också på att snabbt hitta nya och innovativa lösningar kring mat, måltid och nutrition inom hela Europa.

– Bland de riktigt gamla är undernäring ett större problem än övervikt, men också att man upplever en starkt försämrad social situation med ensamhet och begränsade möjligheter på grund av fysiska eller ekonomiska handikapp. Här kan bättre och godare måltidsvanor bli ett stort framsteg för individen, både hälsomässigt och psykiskt, fortsätter Lotta Törner, Livsmedelsakademins Vd, Lotta Törner i ett pressmeddelande.

Det är ett stort samarbete där sju olika näringslivskluster, två universitet och 860 små och medelstora företag medverkar och efter hand är det tänkt att ännu fler partners ska tillkomma. IncluSilver kommer att starta från den äldres behov och omfatta sju vetenskapliga områden: functional food och nutrition, e-hälsa, kopplingen diet och fysisk aktivitet, koppling mellan diet och livsmedelsproduktion, information och social nätverkande, logistik och förpackning samt policy och hälsovårdssystem.

Livsmedelsakademins ska, förutom att agera koordinator, utveckla en virtuell miljö för samverkan i hela Europa och genomföra framtidsspaningar kring de äldre och sjukas situation. Redan nu märker man ett stort intresse från Europa och förfrågningar kommer varje vecka om att delta.

– För Livsmedelsakademin innebär detta också att vi får genomslag inom den offentliga måltiden, ett område som vi har arbetat med länge och som är strategiskt viktigt för oss. Det är en uppgift som vi brinner för, säger Lotta Törner.

Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen.