Nyheter / Eva Sundberg till Jordbruksverket

Eva Sundberg till Jordbruksverket

Eva Sundberg byter myndighet och går från Livsmedelsverket till Jordbruksverket. Här ska hon leda arbetet med projektet MATtanken åt Landsbygdsnätverket som är en sammanslutning av organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling. En av dessa myndigheter är alltså Jordbruksverket.

Projektet MATtankens övergripande syfte är att alla matgäster inom offentlig verksamhet i Sverige ska erbjudas bästa möjliga måltider oavsett bostadsort och ålder. Den mat som serveras inom de offentliga måltiderna ska vara av bra kvalitet samt bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Eva har under de senaste sex åren lett arbetet med att bygga upp och driva nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg inom Livsmedelsverket. Tidigare arbetade hon även bland annat 25 år som kostchef och måltidschef i olika kommuner.

– Jag lämnar ett roligt och viktigt jobb på Livsmedelsverket och tar mig nu an nästa utmaning. Jag ser fram mot att i detta nya uppdrag få arbeta vidare med utveckling och tillvaratagande av de offentliga måltiderna. Denna gång blir det ur ett ännu bredare perspektiv och tillsammans med flera aktörer i hela kedjan, säger Eva Sundberg i ett pressmeddelande.

I slutet av november går Eva över till Landsbygdsnätverket. Parallellt med MATtanken kommer hon att arbeta med mat- och måltidsfrågor på Jordbruksverket.

Anna-Karin Quetel tar över projektledarrollen efter Eva Sundberg och det kommer att nyrekryteras en person till teamet som bland annat ska arbeta med offentliga måltider.