Nyheter / Fettfejd i Lund

Fettfejd i Lund

En ny fettfejd har blossat upp. Denna gång är det över tvåhundra Lundabor som vill förbjuda margarin i skolor och förskolor. Men enligt Livsmedelsverket är margarinet ofta nyttigare, skriver Sydsvenskan.
Upprinnelsen till margarinmatchen är ett förlag från en medborgare i kommunen.
”Den allmänna uppfattningen är att margarin inte är nyttigt för någon, speciellt inte för våra barn. Ersätt onyttigt margarin med nyttigt smör i skolor/barnomsorg”, står det i förslaget. Hittills har det fått stöd av över tvåhundra Lundabor som gått in och röstat på kommunens hemsida. Eftersom förslaget fått stöd av minst hundra kommuninvånare kommer det att tas upp i ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige. Därutöver har ett tjugotal Lundabor gått in och kommenterat förslaget på hemsidan. De flesta som kommenterat gillar smör, menar Sydsvenskan:
”Naturliga och riktiga råvaror till våra barn! Inget margarin eller lättmjölk tack!!”
”Det är alltid att föredra att undvika hårt processade livsmedel.”
”Margarin är så processat så man inte vet vad det innehåller i slutprodukten.”
”Margarin innehåller palmolja, dels dåligt för miljön och dels dåligt på grund av dom kemiska processer som behövs för att använda den till margarin. Smör känns bättre ur både närings- och miljöperspektiv.”
Så låter några av rösterna. Men enligt Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket kan det tvärtom vara nyttigare med margarin än smör.
— Vi ser att det finns stora fördelar för hälsan och för miljön att använda fetter från växtriket i stället för smör. Rapsolja är ett särskilt bra exempel. Det har lägre klimatpåverkan än smör och innehåller livsnödvändiga fettsyror som barn behöver för att utveckla hjärnan, säger hon till Sydsvenskan.