Nyheter / Forskare: Svenska upphandlare behöver mer kompetens

Forskare: Svenska upphandlare behöver mer kompetens

Sverige saknar både statistik och kompetens som möjliggör bättre upphandlingar, enligt en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm.
Magisterprogram på högskolan i offentlig upphandling och certifiering av upphandlare, bättre statistik, bättre karriärvägar och möjlighet till högre lön för duktiga upphandlare är åtgärder som skulle leda till mer kostnadseffektiva upphandlingar och högre kvalitet, menar Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm som skrivit rapporten.

Forskaren, som bland annat varit chef för italiens centrala upphandlingsbyrå, påpekar vidare att Sverige har åtskilligt att lära av andra länder i Europa som har betydligt längre erfarenhet av offentlig upphandling.
– Det behövs absolut högre kompetens, och offentliga myndigheter måste också kunna betala för den och erbjuda duktiga upphandlare karriärvägar så att de inte går till den privata sektorn, säger Giancarlo Spagnolo till Dagens Samhälle.
Han fortsätter:
– Så snart du släpper in privata företag på den offentliga marknaden måste du kontrollera mycket mer noggrant, för företagens mål är att maximera vinst. Om du inte kontrollerar kvaliteten löpande så blir resultatet av offentlig upphandling högt pris och låg kvalitet.
Kruxet är, enligt forskaren, att pris är enkelt att mäta medan kvalitet är svårare. Om det senare inte lyckas, får man en generell sjunkande kvalitet i offentlig verksamhet. Han rekommenderar regeringen att införa ett magisterprogram i offentlig upphandling som resulterar i en certifierad examen, öka kraven på kunskap vid rekrytering och införa tydligare karriärvägar och möjligheter till högre lön för offentliga upphandlare som vidareutbildat sig. Att även ge bättre möjligheter till uppföljning och utvärdering genom mer statistikinsamling är ytterligare en rekommendation, skriver Dagens Samhälle.
– Det behövs en offentlig databas med uppgifter om alla bud, kontrakt, eventuella omförhandlingar och vad som händer när upphandlingen är klar. Det är inte en komplicerad databas, utan det är något som redan görs i Storbritannien, USA, Italien och Brasilien bland annat, säger Giancarlo Spagnolo till Dagens Samhälle.