Nyheter / Fortfarande låga halter bekämpningsmedel i svensk mat

Fortfarande låga halter bekämpningsmedel i svensk mat

Trenden från tidigare år med låga halter bekämpningsmedel håller i sig. Svenska grönsaker har mindre rester av bekämpningsmedel än grönsaker från andra länder. Men i vissa konventionellt odlade russin, ris och äpplen fanns halter som överskred gränsvärdet, skriver Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket gör varje år kontroller för att se till att grönsaker och frukt som säljs i Sverige inte innehåller otillåtna rester av bekämpningsmedel. Kontrollerna görs i första hand på de frukter och grönsaker som svenskar och särskilt barn, äter mycket av. Äpplen, citrusfrukter och bananer samt gurka och tomater är några exempel.

År 2015 analyserades sammanlagt 1922 livsmedel för att söka efter 514 olika specifika ämnen. I proverna ingick bland annat frukt, bär, grönsaker, spannmål, barnmat, juice, oljor, konserverad mat samt smör och hönsägg.

Livsmedelsverkets kontroll visar att det är låga halter bekämpningsmedels­rester i maten på den svenska marknaden. Av de 1 922 analyserade proven var det endast 25 – en dryg procent – som överskred de EU-gemensamma gränsvärdena. Svenskodlade grönsaker innehåller alltså minst rester av bekämpningsmedel än grönsaker från andra länder.

– Det är glädjande att trenden från tidigare år håller i sig. Målet är naturligtvis att det överhuvudtaget inte ska finnas halter över gränsvärdena i maten, säger Petra Fohgelberg toxikolog och statsinspektör på Livsmedelsverket.

Samtliga funna halter som överskred ett gränsvärde fanns i konventionellt odlade produkter. Russin, ris och äpplen är några exempel på produkter där kontrollen hittat överskridna gränsvärden. I nio prov beslutade Livsmedelsverket om uppföljande provtagning på grund av att varorna innehållit resthalter av bekämpningsmedel över gällande gränsvärden. Företagen som sålt varorna måste därefter visa upp felfria leveranser vid tre tillfällen för att få sälja sina produkter igen. I tre fall under 2015 har Livsmedelsverket dessutom beslutat om saluförbud. Det gällde 10 314 kilo äpplen och 2 300 kilo basmatiris.

I fem fall hittades svenskodlade grödor med rester av ämnen som inte är tillåtna att använda på just de grödorna i Sverige. Dessa ärenden lämnades över till kommunen eller länsstyrelsen där grödan odlats för uppföljning om varför dessa ämnen påträffats i grödorna.