Nyheter / Glutenfritt lika nyttigt som vanliga produkter

Glutenfritt lika nyttigt som vanliga produkter

Glutenfria produkter innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler och är på så sätt lika nyttiga som motsvarande produkter med gluten, skriver Livsmedelsverket.

I en ny studie som genomfördes i Finland, Norge och Sverige undersöktes näringsämnen och tungmetaller  i 37 glutenfria produkter som mjöl, spannmålsflingor, müsli, bröd och kakor. Syftet var att jämföra mängden fiber, mineraler och tungmetaller i glutenfria produkter med innehållet i produkter som innehåller gluten. Resultatet visar att de innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler som järn, kalcium och magnesium. Det är ämnen som ofta finns i fullkorn från de sädesslag som innehåller gluten.

Studien visar också att glutenfria produkter kan innehålla mer av vissa tungmetaller som bly och nickel än motsvarande produkt med gluten. Även om det inte finns något gränsvärde för nickel i mat bedöms halterna inte innebära någon hälsorisk. Blyhalterna i spannmålsprodukterna är under EU:s gränsvärde.

När det gäller tungmetallen kadmium var det ingen skillnad mellan glutenfria produkter och motsvarande produkter med gluten.

Analyserna visade också att glutenfria produkter ofta innehåller mindre protein och mer av kolhydraten stärkelse än produkter med gluten.