Nyheter / God djuromsorg viktigast när kommuner upphandlar

God djuromsorg viktigast när kommuner upphandlar

Låg antibiotikaanvändning, grisar med knorr och andra bevis på god djuromsorg är viktigt när kommunerna upphandlar mat till barn och äldre. Men samtidigt sker en prisjakt där lägsta pris prioriteras. Det visar en enkätundersökning som Svenskt Kött har gjort bland Sveriges kommuner.

Varje år upphandlas livsmedel till de offentliga köken för cirka 10 miljarder kronor, men bara 40 procent av köttet kommer från Sverige. Trots det visar Svenskt Kötts undersökning att 99 procent av kommunerna upplever att det finns en efterfrågan i skolorna och hos äldrevården för hållbart producerat kött. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att många vill ha kött från djur som fötts upp med god djuromsorg. Samtidigt uppger var fjärde kommun att lågt pris är mest prioriterat vid upphandlingar. Det är en prioritering som sällan är förenligt med höga djurskyddskrav, säger Elisabet Qvarford, vd, Svenskt Kött i ett pressmeddelande.

Vid en rankning av djuromsorg, ekologiskt, låg antibiotikaanvändning, lågt pris och ursprungsland sätter 55 procent av kommunerna djuromsorg som mest prioriterat. Vad som är viktigast vid upphandling skiljer sig dock åt mellan glesbygds- och storstadskommunerna. I storstadskommunerna är det viktigast att köttet kommer från djur med låg antibiotikaanvändning. I glesbygdskommunerna är det viktigare med köttets ursprungsland.

– Vi vet att svenska konsumenter är noggranna när de ska köpa kött och de är villiga att stödja den svenska bonden som tar väl hand om sina djur. Så om kommunen väljer att lägga mer pengar på bra mat så finns det nog ett stöd hos medborgarna. Jag hoppas att fler kommuner ska prioritera de svenska mervärdena såsom gott djurskydd och bra kvalitet när de gör sina upphandlingar, säger Elisabet Qvarford.

En viktig komponent för att kunna upphandla det lokalproducerade eller småskaliga är att logistiken fungerar. Exempelvis går det att samordna varudistributionen för att underlätta för mindre producenter, en möjlighet som enbart var tredje kommun använder sig av idag.

– Över 60 procent av de som svarat på enkäten vill faktiskt ställa mer långtgående krav än vad de gör idag, så uppenbarligen finns det mer att göra här. En återkommande missuppfattning är att många tror det är svårt att upphandla bra kött och det behöver det inte vara, säger Elisabet Qvarford.

Foto:  Fredrik Persson/Svenskt Kött