Nyheter / Grönsaksodlarna startar tävling för femteklassare

Grönsaksodlarna startar tävling för femteklassare

Genom en recepttävling för femteklassare vill Sveriges grönsaksodlare få barnen att äta mer grönsaker. Tävlingen är kopplad till läroplanen och har ett färdigt lektionsmaterial till alla lärare som är tänkt att genomföras under lektionstid. I potten ligger bland annat 25 000 kronor.

Tävlingen består av tre delar, som alla är kopplade till läroplanen. Utöver att genomföra minst en av de sex lektionerna vi tagit fram ska varje klass ta fram ett kreativt recept som ska få andra femteklassare att äta rätt mängd grönsaker varje dag. Den tredje delen går ut på att man odlar egen gurka.

Tävlingen börjar den 1 mars och anmälan görs via www.gronsaksmalet.se .