Nyheter / Hållbar mat för partnerns skull

Hållbar mat för partnerns skull

Varannan person handlar hållbar mat för sin partnerts skull. Lika vanligt är det att göra hållbara inköp för barnens skull, enligt en undersökning bland drygt 1000 svenskar från KRAV.
– En kärleksfull Alla hjärtans-gåva kan vara en middag lagad av hållbara råvaror. Den mest hållbara maten är den KRAV-märkta. Den bidrar till biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.
Undersökningens siffror återges i rapporten ”Den hållbara maten”. Över hälften av de svarande i undersökningen (56 procent) uppger att de skulle vilja handla hållbar mat oftare än vad de gör i dag. En orsak till att de inte gör det, är att utbudet av ekologiska och KRAV-märkta varor är begränsat i många matbutiker.
Rapporten ”Den hållbara maten” bygger på en digital enkät med 1 021 svarande personer som är representativa för Sverige samt djupintervjuer med 18 experter och 12 hållbarhetsmedvetna konsumenter. Enkäten genomfördes i februari 2021.