Nyheter / Halverat matsvinn med ny modell

Halverat matsvinn med ny modell

På två år har Göteborgs Stad halverat matsvinnet i de offentliga köken – tack vare en speciell modell som tagits fram i kommunens kök.
I Göteborgs stads kök lagas varje år runt 20 miljoner portioner mat. Inför arbetet med den nya modellen beräknades det samlade matsvinnet ligga på 3,6 miljoner portioner, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hälften av svinnet brukar uppkomma i kök och servering, enligt Naturvårdsverket.
Sedan januari 2017 har personalen i kommunens kök arbetat aktivt för att nå målet: en halvering av det svinn som sker i kökshantering och servering. Arbetet har skett utifrån en modell som tagits fram inom Göteborgs stad och två år efter starten är målet uppnått.
Halveringen motsvarar 900 000 portioner per, närmare en miljon portioner som alltså inte behöver lagas, skriver kommunen.
– Det här är unikt för Göteborg, säger projektledaren Christina Linnerhag. Ingen annan så stor stad har, vad vi vet, lyckats halvera det samlade matsvinnet på det här sättet.
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, som ligger bakom framgången, består av en rad åtgärder samlade i nio kapitel. Här ingår allt från menyplanering och inköp till servering och tillvaratagande av rester. Samtliga 1200 medarbetare i kommunen har utbildats och modellen har nu spritt sig och används i dag i många kommuner runtom i Sverige, skriver Göteborgs kommun.
– Våra medarbetare har halverat det svinn de själva råder över. Återstår bara den andra delen, den som sker efter att maten hamnat på tallriken, säger Christina Linnerhag.
I januari 2017 inleddes mätningarna och i slutet av 2018 konstaterades att svinnet i kök och servering halverats från 1,8 till 0,9 miljoner portioner per år, vilket motsvarar 300 ton mat, eller 480 ton i koldioxidutsläpp per år.

Fakta:
Göteborgsmodellen består av åtgärder och aktiviteter, samlade i nio kapitel:

  1. Mät och följ upp
  2. Menyplanering
  3. Portionsberäkning
  4. Rapportering av frånvaro och närvaro
  5. Inköp
  6. Förvaring
  7. Tillagning
  8. Servering
  9. Ta vara på rester