Nyheter / Högstadielever utbildas i hållbar matproduktion

Högstadielever utbildas i hållbar matproduktion

Förra året lanserade Jordbruksverket Urban & Ruralia, ett gratis läromedel för förskolan om hur stad och land påverkar varann. Nu vill Jordbruksverket tillsammans med LRF öka medvetenheten om hållbar matproduktion hos en annan grupp: Högstadieungdomarna. Det digitala läromedelsmaterialet MatRätt handlar om hållbar produktion och konsumtion av mat. Målet med satsningen är att få unga att bli mer medvetna konsumenter eftersom de är framtidens beslutsfattare, skriver LRF och Jordbruksverket som står bakom lektionerna.

De färdiga lektionerna med filmer, faktablad, lektioner finns att ladda ned utan kostnad och innehåller även förslag på gymnasiearbeten. De är anpassade efter läroplanen för årskurs 6-9 inom ämnena hem- och konsumentkunskap, biologi, kemi, svenska och bild.

– Många unga har en bestämd uppfattning om vilken typ av mat de anser bäst att köpa ur hållbarhetssynpunkt. Deras engagemang är jätteviktigt men få har en bred kunskap om vad en hållbar produktion av mat är. Materialet belyser komplexa och viktiga frågor utifrån olika hållbarhetsperspektiv men med tyngd på den miljömässiga hållbarheten, säger Åsa Lannhard Öberg, projektledare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Tidigare i höst har Jordbruksverket och LRF invigt en utställning på Universeum i Göteborg med syfte att ge framför allt yngre barn en ökad kunskap om hur vår mat produceras.

Lektionerna MatRätt kan laddas ner från gratisiskolan.se