Nyheter / Hushållens matsvinn minskar

Hushållens matsvinn minskar

Det slängs mindre mat än tidigare i svenska hushåll slänger mindre mat än tidigare. Ny statistik från Naturvårdsverket visar att svenska hushåll i snitt slänger 17 kilo mat per person och år – en minskning med två kilo jämfört med tidigare.
– Det slängs fortfarande alldeles för mycket mat, men det är glädjande att allt fler konsumenter tagit till sig vårt budskap och blivit medvetna om hur viktigt det är att minska sitt matsvinn, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.
Tidigare har varje svensk i snitt slängt 19 kilo mat som hade kunnat ätas per år – nu är siffran nere på 17 kilo. För hela befolkningen motsvarar det runt 20 000 ton.
– En minskning på två kilo per person kanske låter lite, men tänk så här. För hela befolkningen handlar det faktiskt om cirka 20 000 ton mat som inte slängts. Det är väldigt mycket mat som räddats, säger Karin Fritz.
Utöver detta hälls 18 kilo mat ut i vasken per person och år, vilket även det är en minskning jämfört med tidigare.
Sveriges mål är att halvera matsvinnet till 2030 – det innebär att matsvinnet ska ner till 8,5 kilo per person och år.
– Vi har fortfarande en väldigt lång väg att gå för att nå målet. Men förhoppningsvis kan konsumenternas ökade medvetenhet smitta av sig och inspirera fler delar av livsmedelskedjan, säger Karin Fritz.