Nyheter / EU sänker gränsen för transfett

EU sänker gränsen för transfett

Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. Reglerna träder i kraft den 15 maj och innebär att gränsvärdet blir detsamma som för Nyckelhålsmärkningen. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips. Transfetter har bland annat kopplats till höjda halter i blodet av det ”onda” LDL-kolesterolet och minskade halter av det ”goda” HDL-kolesterolet. Vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det bra att minska mängden transfett i maten så mycket det går, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
De nya reglerna innebär att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det är samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.
– Vi är mycket nöjda med de nya reglerna. Livsmedelsverket har länge arbetat för EU-gemensamma regler som begränsar mängden transfett i alla livsmedel, även de som inte kan Nyckelhålsmärkas, säger Eva Warensjö Lemming, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.
Mest industriellt transfett finns i importerade kakor, kex och chips. När reglerna genomförts beräknas även de som nu äter mat med mest industriellt transfett komma ner till intag som enligt World Health Organization, WHO, är acceptabla – att högst en procent av energiintaget kommer från transfetter.
De nya reglerna träder i kraft i dag, den 15 maj, men livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas ända till den 1 april 2021.

Fakta: Naturligt och industriellt transfett

Transfett kan bildas både naturligt och industriellt. Naturligt bildas det i små mängder hos idisslande djur, industriellt när flytande växtoljor härdas delvis. De nya reglerna gäller endast innehållet av industriellt framställt transfett.
Svenska livsmedelsföretag har sänkt mängden industriellt framställt transfett kraftigt. I livsmedel från andra länder, inom och utanför EU, förekommer högre halter av transfett.
De studier som gjorts tyder på att det inte spelar någon roll för hälsan om transfettet är industriellt framställt eller om det kommer från kött eller mjölk. Det viktiga är att den totala mängden är så låg som möjligt.

Källa: Livsmedelsverket