Nyheter / Kockbristen ska lösas via skolköken

Kockbristen ska lösas via skolköken

Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Sodexo har startat ett pilotprojekt med kocktrainees för att hitta en lösning på den stora kockbristen i Stockholm. Samtidigt ges möjlighet till människor som varit arbetslösa över 350 dagar att få en specialanpassad yrkesutbildning och jobb.

En dag i veckan går pilotgruppen på en specialanpassad utbildning på Stockholms hotell- och restaurangskola som drivs av Stockholms stad. Deltagarna får en gymnasial yrkesutbildning med inriktning kock som ger 1000 gymnasiepoäng. Resterande tid är de i något av Sodexos skolkök i Stockholm.

– Vårt huvudsakliga mål med samarbetet kring kocktrainees är hitta lösningar på kockbristen, men också att bidra till att människor får en bättre chans att komma in och utvecklas på arbetsmarknaden”, säger Emma Tägt, HR-chef på Sodexo, i ett pressmeddelande.

Initiativet med kocktrainees kommer ursprungligen från Arbetsförmedlingen i Stockholm. Under första halvåret 2017 rankades möjligheten att rekrytera kockar som extremt svår. I Arbetsförmedlingens Bristindex ligger värdet på 4,97 på den femgradiga skalan.Det är det högsta värdet av samtliga cirka 200 yrken som bedöms.

– Sodexo brukar lämna in kravprofiler på kockar, men det finns ingen att matcha mot. Eftersom vi har ett tidigare samarbete kring praktikplatser för nyanlända blev det naturligt att ställa fråga om kocktrainees till dem. Faller piloten väl ut kommer vi att öka antalet platser nästa år”, säger Sara Tamadon Nejad, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Stockholm.