Nyheter / Kött från egna djur till Sörmlands patienter

Kött från egna djur till Sörmlands patienter

Egenproducerat KRAV-märkt kött och grönsaker serveras nu på region Sörmlands sjukhus.
– Efter många hinder på vägen så har nu såväl politikens, kökens och Sörmlands Naturbruks önskemål blivit verklighet, säger Mattias Claesson, regionråd, i ett pressmeddelande.
Sörmlands Naturbruk är en del av Region Sörmland sedan 1969. Därifrån kommer alltså nöt-, lamm-, och viltköttet, samt de grönsaker som nu kommer att användas i Region Sörmlands sjukhuskök och serveras i både restauranger och till inneliggande patienter.
– Att servera lokalproducerade KRAV-märkta råvaror på våra sjukhus bidrar till en mer hälsosam och bättre måltidsupplevelse. Tillsammans med säsongsanpassade menyer, medvetna livsmedelsval och minimerat matsvinn reducerar vi även vår klimatpåverkan, säger Evelina Tranemyr, projektledare för egenproducerade livsmedel inom Region Sörmland.
Det används ca 10-12 ton köttråvara (nöt, lamm och vilt) på Sörmland sjukhus per år. Detta matchar den produktion som sker inom Sörmlands naturbruk. Det långsiktiga målet är att regionen ska bli helt självförsörjande.