Nyheter / Kött kastas redan på gården

Kött kastas redan på gården

13,000 ton nötkött kastades under 2020 redan på gården eller slakteriet. För grisar var motsvarande 3 procent och 11,000 ton mjölk gick till spillo redan innan den nått butikerna. Av de biprodukter som hade kunnat ätas, som griskind och lever, användes bara cirka hälften till mat.

Två nya rapporter från Jordbruksverket visar hur stor mängd kött, mjölk och biprodukter som inte blir mat. Det handlar om förluster på gårdar och slakterier.
Till exempel kan skador och sjukdomar leda till att djuren måste avlivas, och halta djur får inte transporteras till slakteriet. Medicinering av djuren kan också innebära att mjölk och kött kastas. Förlusterna av nötkött, griskött och mjölk under 2020 stod för:
• 8 procent av nötköttsproduktionen, vilket motsvarar 13 000 ton nötkött i slaktad vikt.
• 3 procent av grisproduktionen, vilket motsvarar 7 000 ton griskött i slaktad vikt.
• 0,4 procent av mjölkproduktionen, vilket motsvarar 11 000 ton mjölk.

Förlusterna gav sammanslaget ett växthusgasutsläpp på nästan 330 000 ton koldioxidekvivalenter under 2020, vilket är lika mycket som 9 procent av de totala växthusgasutsläppen från djurhållningen.
Sveriges lantbruksuniversitet har skrivit Jordbruksverkets andra rapport. Den visar att av de biprodukter från grisar och nötkreatur som hade kunnat ätas gick drygt häften till mat under 2020. Det handlar bland annat om produkter som blod, kind, hjärta, njure och lever. De 13 000 ton blod som inte blev mat hade till exempel kunnat räcka till 156 miljoner portioner blodpudding. Istället gick biprodukterna till biogas, foder eller destruktion.