Nyheter / Kraftigt minskad skörd

Kraftigt minskad skörd

Sommarens torka gör att den totala spannmålsskörden beräknas bli 25 procent mindre än en genomsnittlig skörd för de senaste fem åren och 29 procent mindre än föregående år. Totalt beräknas skörden ligga på 4,2 miljoner ton, enligt Jordbruksverkets prognos. Totalskörden för oljeväxter uppskattas samtidigt landa på 0,2 miljoner ton – 44 procent mindre än förra året och 36 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Huvudorsakerna till den lägre skörden är en minskning av arealen höstsådda grödor, att torkan gett lägre avkastning per hektar samt foderbristen som inneburit att spannmål gått till foder istället för att tröskas.

– Det kommer att bli lägre intäkter för jordbruket till följd av de låga skördarna av spannmål och oljeväxter. Dessutom är skördarna av grovfoder, exempelvis gräs, avsevärt lägre än normalt. Det är för tidigt för att säga något om hur stor påverkan på jordbruket blir eftersom prisutvecklingen också måste tas med i bilden, säger Harald Svensson, chefsekonom.