Nyheter / KRAV skärper regler för arbetsvillkor

KRAV skärper regler för arbetsvillkor

KRAV har skärpt reglerna för arbetsvillkor bakom importerade livsmedel från länder som inte anses vara ”högriskländer”, exempelvis USA, Australien och EU-länderna.
– Oacceptabla arbetsvillkor finns i alla länder, även inom EU och i andra höginkomstländer, säger Åsa Lindeblad, t f affärsområdeschef för livsmedel på märkningsorganet.
Vid import från så kallade högriskländer som redan tidigare omfattades av regler för bättre arbetsvillkor, ska det KRAV-certifierade företag även i fortsättningen kunna visa att arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses i primärproduktion och förädling, genom att en fysisk kontroll har gjorts, eller genom något av KRAVs godkända certifierings- eller leverantörsgranskningssystem.
KRAVs regler för bättre arbetsvillkor innebär bland annat att nationell lagstiftning i producentlandet ska följas, att det inte får förekomma barnarbete, ofrivilligt arbete, diskriminering och att arbetsmiljön ska vara säker och inte utgöra en hälsorisk.