Nyheter / Lagkrav på skolmåltider vid distansundervisning

Lagkrav på skolmåltider vid distansundervisning

Enligt ett nytt beslut har elever i grundskolan och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider även om undervisningen sker helt eller delvis på distans. Skolverket menar att följande gäller: ”Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver distansundervisning har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider. Skolan kan lösa det, till exempel genom att låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema. Om en skola är stängd och det inte förekommer någon undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen.” Regeringen föreslår också i den ändrade förordningen om utbildning vid spridning av viss smitta att ”…huvudmannen exempelvis kan tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt.”